سکوت هند در قبال توافق ایران و عربستان در چین


تهران- ایرنا- پس از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک که با موج گسترده ای از استقبال بین المللی مواجه شد، دولت هند هنوز واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده و این بی تحرکی، زمینه تحلیل‌های متفاوتی را فراهم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054616/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86