سناتوری که حامی جنگ آمریکا با چین به بهانه تایوان است


تهران-ایرنا- «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه در مصاحبه‌ با شبکه فاکس نیوز نظر مثبت خود را نسبت به اعزام نیروهای آمریکایی به تایوان اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078382/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA