سفر وزیر دفاع چین به روسیه و بلاروس


تهران – ایرنا – «لی شانگفو» وزیر دفاع چین برای دومین بار در سال جاری از ۲۳ تا ۲۸ مرداد به روسیه سفر خواهد کرد و در همین مدت بلافاصله به بلاروس خواهد رفت .


منبع: https://www.irna.ir/news/85198557/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3