سفر رئیس جمهور فیلیپین به چین / آغاز فصل جدیدی‌ از همکاری‌ها


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس جونیور رئیس جمهور فیلیپین عصر سه‌شنبه درحالی برای یک دیدار رسمی سه روزه عازم چین شد که این سفر را آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های جامع و استراتژیک با پکن بیان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988451/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7