سرباز ژاپنی همقطارانش را به رگبار بست


تهران- ایرنا- یک مقام ارشد ژاپنی اعلام کرد یکی از سربازان «نیروهای دفاع از خود» این کشور پس از تیراندازی به همقطارانش و زخمی کردن سه تن، بازداشت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139838/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA