سران کره جنوبی و ژاپن در توکیو دیدار می کنند


تهران- ایرنا- یون سوک یئول رئیس جمهوری کره جنوبی و فومیدا کیشیدا نخست وزیر ژاپن قرار است با هدف گفتگو در خصوص توسعه همکاری گفتکو کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057168/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF