سئول، بازدید «کیم جونگ اون» از کارخانه‌های اسلحه‌سازی را متخاصمانه دانست


تهران- ایرنا – وزارت اتحاد دو کره امروز دوشنبه اعلام کرد به نظر می رسد بازدید هفته گذشته «کیم جونگ اون «رهبر کره شمالی از کارخانه های اصلی اسلحه سازی این کشور اهدافی چندگانه از جمله پاسخی به رزمایش نظامی سئول و واشنگتن و تصمیم برای صادرات سلاح را دنبال می‌کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191703/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87