زمین لرزه‌ ۶ ریشتری ژاپن را لرزاند


تهران-ایرنا- مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان گزارش داد که زمین لرزه ای به بزرگی ۶ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد جمعه هوکایدو در ژاپن را لرزاند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195470/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B6-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF