رویترز مدعی توقیف نفتکش ایرانی توسط گارد ساحلی اندونزی شد


تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز امروز سه شنبه در خبری مدعی شد گارد ساحلی اندونزی یک فروند نفتکش با پرچم ایران را توقیف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166145/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF