رویترز: دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی به بانک مرکزی سوئیس منتقل شد


تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از برخی منابع غیررسمی کره جنوبی اعلام کرد در ادامه روند آزادسازی بخشی از دارایی های مسدود شده ایران، پول های بلوکه شده در کره جنوبی به تازگی به بانک مرکزی سوئیس منتقل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205262/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C