روسیه عرضه گاز از طریق خط لوله به چین را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: مسکو در سال جاری صادرات گاز از طریق خط لوله خود به چین را حدود ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090697/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF