روایت کمیسر سازمان ملل از وضعیت کنونی حقوق بشر در کره شمالی

ولکر ترک اضافه کرد: تلاش ها در این زمینه سال ها متوقف شده است. تماس تلفنی یا ارسال پول برای خانواده ها در کره شمالی اکنون تقریباً غیرممکن است. سرکوب آزادی بیان به ویژه در نتیجه اجرای سه قانون بدتر شده است.

او تصریح کرد: «امروز، کره شمالی کشوری است که از جهان جدا شده است. محیطی خفقان‌آور و خفه ، جایی که زندگی کردن مبارزه‌ای روزمره و خالی از امید است. ما شاهد گسترش سرکوب حق آزادی حرکت در کره شمالی هستیم. ماه‌های اخیر شاهد بازگشایی بسیار جزئی مرز بوده‌ایم که امکان جابجایی محدود را فراهم کرده است. برخی از شهروندان این کشور بازگشته‌اند.»

این مقام سازمان ملل تصریح کرد: من از دولت کره شمالی می‌خواهم که حق غذای همه شهروندان خود را بدون تبعیض برآورده کند و از پیشنهادات همکاری بین‌المللی برای این منظور استفاده کند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: سال گذشته حدود ۲۰۰ فراری از کره شمالی وارد کره جنوبی شدند، که کمتر از یک پنجم افراد قبل از بیماری همه گیر کرونا هستند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: من از کره شمالی می‌خواهم که این قوانین ظالمانه را لغو کند و استفاده از مجازات اعدام را در سراسر نظام حقوقی خود تعلیق کند.

ولکر ترک ادامه داد: با این حال، واقعیت بی رحمانه برای مردم به طور کلی، تقویت کنترل های مرزی است. اکنون تقریباً غیرممکن است که مردم از کره شمالی خارج شوند مگر اینکه اجازه دولت را داشته باشند. افراد بسیار کمی از این امر بهره مند می شوند. ترک کشور توسط شهروندان جرم نیست . برعکس، این یک حق انسانی است که توسط قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

او ادامه داد: من همچنین به طور مداوم موضوع غم انگیز ناپدید شدن اجباری را هم در داخل کره شمالی و هم شهروندان سایر کشورها، به ویژه جمهوری کره و ژاپن، که در ۷۰ سال گذشته انجام شده است، مطرح کرده ام. حقیقت کامل در مورد سرنوشت این افراد – که تخمین می زنیم بیش از ۱۰۰ هزار نفر باشند – تا به امروز ناشناخته مانده است.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در پایان گفت: من مجدداً از کره شمالی می‌خواهم که به تعهدات بین‌المللی خود برای بازگرداندن این افراد به خانواده‌های رنج‌دیده‌شان یا افشای سرنوشت آنها و بازگرداندن آنها نزد عزیزان خود عمل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85507446/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

به گزارش ایرنا، ولکر ترک کمیسر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت کره شمالی افزود: نمی توان وضعیت حقوق بشر در کره شمالی را از ملاحظات مربوط به صلح و امنیت در شبه جزیره، از جمله افزایش نظامی سازی از سوی کره شمالی جدا کرد.

این مقام سازمان ملل افزود: به طور خلاصه، ما شاهد وضعیتی هستیم که مردم دیگر نمی توانند حتی زمانی که در ناامیدترین شرایط یا در خطر آزار و اذیت هستند، کره شمالی را ترک کنند. یکی از پیامدهای این شرایط، این است که خانواده های از هم گسیخته حتی بیشتر از هم جدا می شوند. عدم خروج به معنای عدم دیدار مجدد با خانواده های خارج از کشور است. حتی کوتاه ترین ملاقات بین اقوام جدا شده دیگر به صورت رسمی رخ نمی دهد.