روایت رسانه چینی از سرقت نفت سوریه توسط آمریکا


تهران- ایرنا- در نیمه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶ هزار بشکه نفت در روز توسط ارتش آمریکا و نیروهای مسلح تحت حمایت آن دزدیده شد است. به عبارت دیگر، ۸۲ درصد نفت سوریه توسط ارتش ایالات متحده به سرقت رفته است!


منبع: https://www.irna.ir/news/85142556/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7