روایتی از یک خبرI چین؛ نگرانی‌های جمعیتی و ترویج «فرهنگ فرزندآوری»


تهران- ایرنا- «شی جین پینگ» رییس جمهور چین که کشورش به تازگی جایگاه «پرجمعیت‌ترین کشور جهان» را به هند واگذار کرده، از فدراسیون زنان این کشور خواسته تا نسبت به ترویج «فرهنگ فرزندآوری» بین چینی‌ها اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85276911/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C