روایتی از یک خبرI آمریکا برای فیلیپین رآکتورهای هسته‌ای کوچک مقیاس می‌سازد


تهران- ایرنا- آمریکا و فیلیپین در حاشیه نشست هفته گذشته سازمان اپک، توافقنامه‌ای را برای انتقال فناوری هسته‌ای و تجهیزات مرتبط به منظور آنچه «اهداف صلح‌آمیز» عنوان شده، امضا کردند؛ موضوعی که با توجه به افزایش تنش‌ها در آب‌های دریای جنوبی چین مورد توجه ناظران قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295358/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9