رشد ۲.۱ درصدی تجارت خارجی چین در شش ماهه نخست ۲۰۲۳


تهران- ایرنا- آمارهای منتشر شده گمرک چین نشان می‌دهند که مجموع صادرات و واردات دومین اقتصاد جهان از نظر ارزشی در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۲.۱ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168513/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B2-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3