رشد تجارت خارجی چین به رغم چالشهای جهانی 


تهران- ایرنا- آمارهای رسمی منتشر شده از سوی چین نشان می دهد به رغم چالشهای بین المللی، داخلی و افزایش تلاشهای برای رونق اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا، میزان تجارت خارجی این کشور در سال ۲۰۲۲ رکورد جدیدی را ثبت کرده است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85157258/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C