رسانه چینی:عواقب جدی نشت مواد شیمیایی در اوهایو آمریکا نادیده گرفته می‌شود


تهران- ایرنا- عواقب حادثه خروج قطار اوهایو از ریل که مواد شیمیایی سمی را وارد محیط زیست کرد، بیش از یک هفته است که ساکنان منطقه آسیب دیده را آزار می‌دهد، اما این حادثه تا همین اواخر به سختی توجه رسانه‌های اصلی آمریکایی را به خود جلب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031548/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87