رسانه‌های عربی: سفر آیت الله رئیسی به چین نقشه جدیدی پیش روی غرب گذاشت


تهران- ایرنا- رسانه های عرب زبان منطقه و جهان از سفر آیت الله رئیسی به چین بعنوان سفر بسیار مهم یک مقام عالیرتبه ایرانی در طول سالیان گذشته به پکن یاد و اعلام کردند که این سفر فصل جدیدی از همکاری های تهران و پکن را خواهد گشود و همکاری های مشترک این دو کشور و روسیه، نقشه جدیدی پیش روی غرب خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030889/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C