رایزنی های پکن برای پایان جنک اوکراین؛ نماینده ویژه چین به اروپا می‌رود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد قرار است «لی هوئی» نماینده دولت چین در امور اوراسیا به عنوان نماینده ویژه این کشور برای کمک به حل بحران اوکراین از ۲۵ اردیبهشت ماه جاری برای گفت و گو در خصوص حل و فصل سیاسی این بحران به چند کشور اروپایی از جمله اوکراین، لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109546/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7