رانش زمین در معدن یشم در میانمار ۳۶ کشته برجای گذاشت


تهران- ایرنا – خبرنگاران و گروه امداد و نجات محلی در میانمار امروز دوشنبه تائید کردند دستکم ۳۶ نفر در معدن یشم واقع در شمال این کشور بر اثر رانش زمین جان باختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198814/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DB%B3%DB%B6-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA