رئیس گروه ۷ خواستار توجه به مسائل دیگر جز بحران اوکراین شد


تهران- ایرنا – پس از برگزاری اجلاس آنلاین گروه ۷ همزمان با نخستین سالگرد جنگ اوکراین، فومیو کشیدا رئیس ژاپنی گروه ۷ در سال ۲۰۲۳ از اعضای دیگر این گروه و سازمان های بین المللی خواست تمرکز بر روی مسائل جهانی دیگر به جز جنگ اوکراین را افزایش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040924/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF