رئیس جمهوری کره جنوبی با رئیس امارات دیدار کرد


تهران – ایرنا – «یون سوک یول» رئیس جمهوری کره جنوبی که به ابوظبی سفر کرده است امروز (یکشنبه) با رئیس امارات دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999195/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF