رئیس جمهوری چین: دوستی و همکاری با ایران را در هر شرایطی حفظ می‌کنیم


تهران – ایرنا – شی جینپینگ رئیسی جمهوری چین روز سه شنبه در ملاقات با سید ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود به صراحت تاکید کرد: صرف نظر از هرگونه تحولات منطقه ای و بین المللی، چین دوستی و همکاری خود با ایران را بطور استوار و تزلزل ناپذیر حفظ خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030248/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8