رئیس جمهوری بلاروس در راه پکن؛ گفت و گو درباره جنگ اوکراین در دستورکار


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به دعوت شی جینپینگ همتای چینی خود به چین سفر می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040952/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1