دیپلمات ارشد چین در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت خواهد کرد


تهران- ایرنا – وزارت امور خارجه چین اعلام کرد، وانگ یی دیپلمات ارشد این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ که در ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد شرکت خواهد کرد و قرار است به کشورهایی از جمله روسیه نیز سفر کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028905/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF