دیدار و گفتگوی دوستانه شی با وزیر خارجه اسبق آمریکا 


تهران- ایرنا- شی جین‌پینگ رئیس جمهوری چین روز پنجشنبه با هنری کیسینجر صد ساله دیپلمات کهنه کار و وزیر خارجه آمریکا در دهه 1980 میلادی ،در پکن دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175510/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7