دوره جدید روابط تهران-سئول/ کره جنوبی امیدوار به بهبود مناسبات با ایران


تهران- ایرنا- رسانه کره ای “کوریا تایمز” روز یکشنبه در گزارشی نوشت پس از توافق اخیر ایران و آمریکا برای تبادل تعدادی از زندانیان دو کشور، پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد شد و این موضوع حاکی از آن است که یخ های مناسبات تهران و سئول در حال ذوب شدن است و روابط دو طرف رو به گرمی پیش می رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197595/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA