دعوت استرالیا از نخست وزیر چین با هدف کاهش تنش‌ها


تهران- ایرنا- آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا اعلام کرد لی چیانگ نخست وزیر چین را در راستای کاهش تنش‌ها میان دو کشور به استرالیا دعوت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294311/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7