دست‌کم ۲۳ نفر در پی انفجار در کارخانه‌ای در تایلند کشته شدند


تهران- ایرنا- به دنبال انفجار در یک کارخانه مواد محترقه و آتش‌بازی در مرکز تایلند دست‌کم ۲۳ نفر کشته شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85357418/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%DB%B2%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF