دستور تخلیه برای هزاران نفر در استرالیا به دنبال آتش‌سوزی جنگلی


تهران- ایرنا- امروز پنجشنبه هزاران نفر به دنبال آتش‌سوزی جنگلی بزرگ در ایالت ویکتوریا در غرب استرالیا دستور تخلیه محل سکونت خود را دریافت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85395270/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C