درگیری نمایندگان مجلس مالدیو در یک نشست کلیدی


تهران- ایرنا- ویدیوهایی از مجلس مالدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نمایندگان این کشور قبل از رای‌گیری کلیدی درباره کابینه «محمد مویزو» نخست وزیر این کشور، با یکدیگر درگیر شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85368500/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C