درخواست چین از مردم تایوان در انتخابات پیش‌رو


تهران – ایرنا – با نزدیک شدن به انتخابات ریاستی و پارلمانی تایوان در روز ۱۳ ژانویه (۲۳ دی)، یک مقام ارشد چین امروز چهارشنبه از مردم تایوان خواست تا انتخاب درستی را در انتخابات پیش‌رو داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85342260/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88