خلیل زاد: مبارزه با داعش بخش مهمی از رابطه آینده طالبان با جامعه جهانی خواهد بود


تهران- ایرنا- زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، گفت که مبارزه با داعش بخش مهمی از رابطه آینده طالبان با جامعه جهانی خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031780/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87