خطر وقوع طوفان رزمایش تایوان را لغو کرد


تهران- ایرنا- تایوان بخش‌هایی از رزمایش‌ نظامی سالانه خود را که قرار بود امروز سه‌شنبه برگزار شود لغو کرد چرا که مقامات این جزیره بر افزایش آمادگی برای مقابله با طوفان احتمالی در روزهای آینده تمرکز کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180048/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF