خشم مردم مغولستان از فساد مالی مقامات دولتی / پارلمان تحقیق می‌کند


تهران- ایرنا- «گومبوجاف زاندانشاتار» رئیس پارلمان مغولستان وعده داد که مدت ۲ هفته تحقیقات درباره فساد مالی در بخش زغال سنگ این کشور را به پایان رسانده و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964537/%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF