خبرگزاری رسمی کره جنوبی: ایران بدنبال دریافت سود پول های آزاد شده از سئول است


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی کره جنوبی نوشت: ایران پس از دریافت پول‌های مسدود شده در کره جنوبی به دنبال دریافت سود این مبالغ از بانک‌های این کشور خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232922/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF