حمایت اندونزی و نیوزیلند از تلاش برای صلح و ثبات در اقیانوس آرام


تهران- ایرنا- معاون رییس جمهور اندونزی در دیدار با همتای نیوزیلندی خود، با اشاره به اهمیت حفظ روابط دو جانبه گفت: حمایت نیوزیلند از اهداف آسه‌آن، در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، نشان دهنده تعهد ولینگتون و جاکارتا برای رسیدن به منطقه‌ای صلح‌آمیز، باثبات و مرفه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400920/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85