تلفات تایلندی ها در سرزمین های اشغالی به ۱۸ تن رسید


تهران – ایرنا – رسانه های تایلندی روز سه شنبه با اعلام افزایش آمار شهروندان کشته شده این کشور در درگیرهای اخیر سرزمین های اشغالی به ۱۸ تن، نوشتند که بیش از سه هزار نفر از آنها خواستار بازگشت به کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85253495/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF