تلاش اروپا برای ممنوعیت گسترده فعالیت چینی‌ها در نسل پنجم تلفن همراه


تهران- ایرنا- تیری برتون کمیسیونر بازار داخلی اروپا پنجشنبه از تصمیم برخی کشورها برای ممنوعیت یا محدودیت استفاده از تجهیزات شرکت‌های چینی در شبکه‌های مخابراتی ۵G حمایت کرد و از کشورهای دیگر خواست که تصمیم مشابهی اتخاذ کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141831/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86