تقویت ارزش ین پس از مداخله ۶۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی ژاپن و تضعیف بازار کار آمریکا


تهران- ایرنا- ارزش ین ژاپن که در ماه گذشته به کمترین حد خود در ۳۴ سال گذشته رسیده بود، پس از مداخله ۶۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور، افزایش نرخ بهره سیاستی و همچنین افت ارزش دلار پس از انتشار داده‌های ضعیف از بازار کار آمریکا، تقویت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85465389/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88