تعهدات شرکت‌های آمریکایی به کره جنوبی ۱.۱۶ میلیارد دلار اعلام شد


تهران – ایرنا – کره جنوبی تعهدات سرمایه‌گذاری چهار شرکت آمریکایی در این کشور را ۱.۵ تریلیون وون معادل ۱.۱۶ میلیارد دلار اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295921/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85