تعمیق روابط نظامی پکن و مسکو در سفر وزیر دفاع چین به روسیه


تهران -ایرنا- «لی شانگفو» وزیر دفاع ملی چین امروز (یکشنبه ۲۷ فرودین) در اولین سفر خارجی خود در سمت جدیدش به روسیه سفر کرد؛ کارشناسان می‌گویند این سفر باعث تعمیق روابط نظامی دوجانبه و کمک به صلح و ثبات در روسیه و باعث حل مسائل مهم بین‌المللی و منطقه‌ای در میان یک محیط امنیتی پیچیده خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084869/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87