تشدید تنش میان دو قدرت؛ گزارش محرمانه رصد سایت‌های نظامی آمریکا و سرنگونی بالون چینی


نیویورک- ایرنا- اعلام حضور بالون اطلاعاتی چین بر فراز حریم هوایی ایالات متحده آمریکا در روز پنجشنبه دوم فوریه (۱۳ بهمن ماه) به سرعت در صدر اخبار آمریکا و جهان قرار گرفت و تنش میان واشنگتن – پکن را که قرار بود با سفر وزیر خارجه امریکا مدیریت شود، وارد فاز جدیدی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019591/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7