تشدید تدابیر پیشگیری از کرونا در اندونزی


تهران- ایرنا- به دنبال افزایش شمار مبتلایان به بیماری کرونا در سنگاپور، مقامات بهداشتی اندونزی (کشور همسابه) در فرودگاه بین‌المللی سوکارنو-هاتا می‌کوشند از ورود بیماران مبتلا به کرونا در این کشور همسایه جلوگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317453/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C