تحریم‌های کالاهای ماهواره‌ای کره‌جنوبی علیه کره شمالی


تهران- ایرنا – دولت کره جنوبی امروز سه شنبه فهرست ممنوعیت صادرات از ده ها کالا که در توسعه ماهواره کره شمالی از طریق کشور سوم مورد استفاده قرار می گیرند ارائه داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062850/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C