تایوان: بالن‌های چینی امنیت هوائی را به خطر انداخته است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت دفاع تایوان گفت: اقدام پکن در ارسال بالون‌های خود به آسمان تایوان در چند روز مانده به انتخابات این جزیره، امنیت هوایی را به خطر انداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85343607/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA