بنگلادش عملکرد کشورهای ثروتمند در قبال تغییرات اقلیمی را به باد انتقاد گرفت

به استناد گزارشهای خبری، بنگلادش در سال های اخیر و به دلیل تغییرات اقلیمی تجربه های تلخی از بارش های سنگین و جاری شدن سیل های مرگبار دارند که منجر به خسارت های جانی و مالی بسیاری در این کشورها شده است.

کشورهای ثروتمند, کشورهای توسعه یافته وظیفه دارند در این خصوص وارد عمل شوند اما ما پاسخی را از سوی آنها دریافت نمی کنیم. این مساله بسیار غم انگیز است.

بر پایه توافق نامه پاریس در نظر گرفته شده است ۱۰۰ میلیارد دلار در سال از سال  ۲۰۲۰ به بعد با هدف کمک به تاب آوری کشورهای فقیر متاثر از تغییرات اقلیمی از سوی کشورهای ثروتمند  پرداخت شود.

فعالان و کارشناسان محیط زیست بارها درباره خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی که منجر به فجایع بزرگ می شوند به ویژه در بنگلادش  هشدار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84896888/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF

حسینه خاطرنشان کرد: «ما می خواهیم سرمایه این صندوق حمایتی افزایش یابد. مناسفانه ما شاهد پاسخ مناسبی از سوی کشورهای ثروتمند در این خصوص نیستیم.»

به گزارش ایرنا، نخست وزیر بنگلادش در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانس پرس گفت: کشورهایی که در تولید گازهای گلخانه ای در جهان نقش مهمی را ایفا می کنند فقط در خصوص تلاشهای خود برای مبارزه با تغییرات اقلیمی صحبت می کنند و در عمل کاری را انجام نمی دهند.

بنگلادش عملکرد کشورهای ثروتمند در قبال تغییرات اقلیمی را به باد انتقاد گرفت