بشار اسد در آستانه سفر تاریخی به چین؟


تهران – ایرنا – روزنامه لبنانی الاخبار به تازگی و به نقل از برخی منابع شرقی، از احتمال سفر مهم و تاریخی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به چین در هفته های آینده خبر داده است. منابع رسمی چین یا سوریه تا کنون خبری در این باره منتشر نکرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230327/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86