برنامه‌های بلندپروازانه فضایی چین/ پکن بدنبال کشف سیارات قابل سکونت خارج از منظومه شمسی


تهران- ایرنا- چین مجموعه جدیدی از برنامه‌های بلندپروازانه را برای اکتشافات اعماق فضا، ماموریت کاوشگر ماه و نسل بعدی لانچرهای فضاپیماها منتشر کرده است، زیرا این کشور قصد دارد در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت فضایی همه جانبه در جهان تا سال ۲۰۴۵ گام بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979251/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84